sun_yan_logo super small.png

ARVONNAN SÄÄNNÖT

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ

Arvonnan järjestää Foodbrands Nordic Oy (jäljempänä ”Järjestäjä”), Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki yhdessä AB Kauno Grūdain kanssa.

Arvonta ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima, eikä se liity millään tavalla Facebookin tai Instagramiin. Arvontaan osallistujat vapauttavat Facebookin sekä Instagramin kaikesta vastuusta.

ARVONNAN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJANKOHTA

Arvonta alkaa ja päättyy arvontapostauksessa ilmoitettuna ajankohtana.

OSALLISTUMISKELPOISUUS

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat yli 18-vuotiaita. Alle 18-vuotias tarvitsee osallistumiseen vanhempien luvan. Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän työntekijät tai arvonnan järjestelyiden kanssa tekemisissä olleet henkilöt. Voittajaan tulee voida ottaa yhteyttä Facebookin tai Instagramin yksityisviestillä.

OSALLISTUMINEN & ARVONNAN SUORITTAMINEN

Arvontaan voi osallistua Facebook- tai Instagram-sivulla noudattamalla arvontapostauksessa olevia ohjeita. Arvontapostauksessa ilmoitetun päättymisajankohdan jälkeen kirjoitettuja kommentteja tai kommentteja, jotka rikkovat näitä sääntöjä ei lasketa mukaan arvontaan. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit.

Henkilö voi osallistua arvontaan ainoastaan yhden kerran. Arvontaan osallistuminen on ilmaista, eikä se edellytä tuotteen tai palvelun ostamista tai markkinointiluvan antamista. Arvonta suoritetaan arvontapostauksessa ilmoitetun osallistumisajan päättymisen jälkeen. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

PALKINTO

Arvonnan palkinto ilmoitetaan arvontapostauksessa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi eikä sitä voi vaihtaa. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle ellei Järjestäjän kanssa toisin sovita.

Voittajaan otetaan yhteyttä Facebook- tai Instagram-viestillä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 48 tunnin kuluessa voittoilmoituksesta, voi Järjestäjä arpoa uuden voittajan. Tällöin oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Korvaavaa voittajaa koskevat samat säännöt kuin alkuperäistäkin voittajaa. Palkinto toimitetaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Palkinnon perille saattamisesta sovitaan voittajan kanssa erikseen. Järjestäjällä on oikeus kerätä ja luovuttaa arvonnan voittajan henkilötiedot kolmansille osapuolille palkinnon perilletoimittamistarkoituksessa.

ARVONNAN PÄÄTTÄMINEN

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta.

ARPAJAISVERO

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron arvontapostauksessa ilmoitetuista palkinnoista.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevien palkintojen määrään ja arvoon. Järjestäjä ei vastaa osallistujille eikä palkinnon voittaneelle mahdolliselle seurueelle arvonnasta aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta riippumatta siitä, miten ne ovat syntyneet. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.

ARVONTASÄÄNTÖJEN SITOVUUS

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Arvonnan yhteydessä annettuja tietoja käytetään vain voittajan arvontaan ja palkinnon perille toimittamiseen. Arvonnassa annettuja tietoja ei kerätä markkinointirekisteriin tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja vuodaan luovuttaa kolmansille osapuolille, tässä tapauksessa yhteistyökummanitahoillemme tai vastaaville palkinnon perille toimittamiseen. Henkilötietoja säilytetään 1 kuukausi arvonnasta. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Järjestäjällä on oikeus julkaista arvonnan voittajan etu- ja sukunimi arvontapostauksessa voittajan julkaisemisen yhteydessä.